Tag: čiernobiele

  • Autosalón Bratislava 1997-98

    Incheba 1998

    Pri digitalizovaní archívu negatívov sme narazili na niekoľko záberov Jaguarov na bratislavskom autosalóne. Kvalita záberov, hlavne tých z roku 1997 je zúfalá, ale verím, že ako pripomenutie rokov minulých obrázky potešia… <*>